Dane a účtovníctvo

Komplexné vedenie účtovníctva, vedenie miezd a riadenie ľudských zdrojov, finančná administratíva, daňové poradenstvo. Naše štandardne zabezpečované služby zahŕňajú:spracovanie JEDNODUCHÉHO a PODVOJNÉHO účtovníctva.Komplexné vedenie podvojného účtovníctva v súlade s platnými účtovnými a právnymi zákonmi a predpismi, Vedenie majetkovej agendy, Pomoc pri pravidelnom odsúhlasovaní pokladne, Vedenie dokumentácie formou prehľadnej databázy, Spracovanie mesačných a štvrťročných priznaní DPH, Príprava koncoročných finančných výkazov a konceptu pre daňové priznanie doplnené súvahou a výkazom ziskov a strát. Sprístupnenie kontrolných záznamov a podpornej dokumentácie pre audítora spoločnosti, respektíve daňový úrad na konci kalendárneho roka alebo ešte pred jeho skončením. Vytváranie interných finančných správ a reportov podľa požiadaviek klienta.


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
Budovateľská 19, 941 11 Palárikovo
Web
www.uctovnictvo.717.cz

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.134 aktívnych dopytov, pre ktoré hľadáme dodávateľov. Zadajte číslo, zavoláme obratom späť.