ITContact.sk
| katalóg IT firiem

Správa registratúry a evidencia pošty EPOS

EMELIX, s.r.o., Štúrova 61 , Modra

Program na evidenciu doručenej a odoslanej pošty a správu registratúry je plne sieťový program spĺňajúci požiadavky zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach.

Firma EMELIX, s.r.o.
Adresa Štúrova 61, Modra
Telefónne číslo +421 903 642 526
E-mailová adresa emelix@emelix.sk

Fotogaléria

Zajímavé produkty jiných firem

Kontaktný formulár