B met, s.r.o.

ponúkame softvér pre výrobné firmy, ktorý umožní lepšie plánovanie a riadenie výroby (ERP softvér)


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
Pečnianska 31, 851 01 Bratislava
Web
www.bemet.sk