Ochrana majetku, osôb a informácií

Hlavným zameraním našej firmy je budovanie optimálneho systému technickej ochrany osôb, majetku a informácií. V našej spoločnosti pracujú ľudia, ktorí sú odborníci v oblasti manažérskej, obchodnej, inžiniersko-technickej, montážnej a servisnej činnosti. Títo pracovnici sú pripravení odpovedať na všetky Vaše otázky a zrealizovať Vaše požiadavky. Našou veľkou prioritou sú široké teoretické vedomosti a praktické skúsenosti. V našej činnosti máme štyri základné kroky: 1. Konzultačná a poradenská činnosť: Výsledkom konzultačnej a poradenskej činnosti sú tieto základné body: definícia a obsah projektu, ustanovenie osoby zodpovednej za projekt, spracovanie realizačnej štúdie, vrátane finančných nákladov, vytypovanie partnerov – kooperujúce firmy; projektová činnosť: zaoberá sa hlavne technickou stránkou a vyhotovením technickej dokumentácie; oblasti realizovaných projektov: vonkajšia ochrana objektov a otvorených priestorov, ochrana objektov pred vstupom nepovolaných osôb, ich registrácia, vyhodnocovanie a dlhodobá evidencia. Vnútorná ochrana objektov: zabezpečenie režimových pracovísk (mechanický, elektronický a elektrooptický) v zmysle platných predpisov : EPS. PSN, kontrola pohybu, evidencie a vyhodnocovanie osôb v objekte, kontrola a zabezpečovanie objektov proti odpočúvaniu z vnútra a z vonku, dlhodobé monitorovanie objektov, skryté monitorovanie, inštalácia a dodávka zariadení pre aktívne a pasívne rušenie odpočúvania rozhovorov v miestnosti, telefonických hovorov, zabudovávanie špeciálnej techniky do mobilných prostriedkov (sledovanie, odpočúvanie a audio-video monitorovanie) a výroba špeciálnej techniky, kancelárska technika, telekomunikačná technika, ontáž slaboprúdových rozvodov, štruktúrované kabeláže. V rámci doplnkových služieb poskytujeme: zhotovenie „bezpečnostného zámeru, bezpečnostného projektu a bezpečnostnej smernice“ tak ako to ukladá zákon 100. Možnosť repasie a modernizácie zariadení, ktoré sme zabudovali my alebo iná firma, možnosť odkúpenia starých zariadení, pravidelná previerka nami dodaných zariadení aj po záručnej dobe, 24 hodinový servis a zapožičavanie techniky po dobu opravy, zabezpečovanie individuálnych dodávok širokého sortimentu výrobkov.

Prejsť na web dodávateľa
 • Lokalita : Bratislava

Zaujímavé produkty iných firiem

SMS microplatby

SMS microplatby

Naša spoločnosť ponúka svojim partnerom a záujemcom službu zavedenia platieb prostredníctvom SMS. Jedná sa o veľmi jednoduchú, rýchlu a hlavne komfortnú možnosť uhradiť vybrané služby alebo aj priamo produkty.

SMS marketing

SMS marketing

SMS môže slúžiť ako efektívny nástroj alebo doplnok pre podporu marketingových aktivít našich súčasných alebo nových partnerov.

TemplarskeVina.sk

 • Lokalita : Košice

Android robot - USB OTG

 • Lokalita : Košice

Tvorba webu - eshopu

 • Lokalita : Košice

powerbank 2600mAh

 • Lokalita : Košice

Hlasový informačný systém

 • Lokalita : Liptovský Hrádok

Tablety

 • Lokalita : Trenčín

GPS navigácie

 • Lokalita : Trenčín

Vodiče ultra/serial DMA

 • Lokalita : Prievidza
Premium SMS

Premium SMS

Naša spoločnosť ponúka širokú škálu Premium SMS podľa požiadaviek klienta.

Audiotex

Audiotex

Audiotex je hlasová technológia, ktorá umožňuje telefonovanie s pridanou hodnotou, pričom volajúci má možnosť vypočuť si požadované informácie, nahrať ľubovoľné údaje, ovplyvniť výber informácii svojou voľbou, byť prepojený priamo do živého vysielania prípadne k živému operátorovi.

Laserová klávesnica

 • Lokalita : Košice

Samomiešajúci hrnček

 • Lokalita : Košice

Integrovaná hlasová pošta

 • Lokalita : Liptovský Hrádok

Mobilné telefóny

 • Lokalita : Trenčín

Ploché vodiče

 • Lokalita : Prievidza

Kontakt

AGENS, s.r.o.

Adresa
Drieňová 25, 821 01 Bratislava
Web
http://www.agens.sk/