Správa nehnuteľnosti

Kompletné spravovanie bytových a nebytových domov Spracovanie ekonomických informácií, zálohové predpisy, vyúčtovanie, vlastníkom, nájomníkom,spoločenstvám vlastníkov, evidencia došlých a vydaných faktúr, pohľadávky, záväzky, prehľady nákladov a spotreby za jednotlivé služby, Technické zabezpečenie budov, prevádzky budov podľa požiadavky vlastníkov. Zabezpečenie drobnej údržby, vodoinštalatér, elektro, stolár, murár,

  • Cena: dohodou
  • Lokalita : Bratislava

Kontakt

BRATISLAVSKÁ SPRÁVCOVSKÁ A SERVISNÁ, s.r.o.

Adresa
Heydukova 15, 811 08 Bratislava