AMBIS - Ambulantný informačný systém

Odporúčame

Ponúkame Vám systém vytvorený pre stomatológov, odborných i praktických lekárov. Systém je kompatibilný s Windows 7, uľahčuje a sprehľadňuje Vašu prácu a má tieto funkcie : Evidencia pacientov - identifikácia pacienta, podrobnosti o pacientovi (dispenzáre, rizikové faktory, očkovania, návštevy). Objednávanie pacientov - objednanie pacienta, dôvody objednania, prehľad objednaných pacientov. Zdravotná karta - anamnézy, Dekurz, Diagnózy, Textové makrá,vyšetrenia, odporúčania, obrazové informácie v karte, laboratórne výsledky, vyhľadávanie v karte, operačný protokol, dialyzačný záznam. Preskripcia liekov - vystavenie receptov, história predpísaných liekov, makro liekov, informácia o cenách, preskripčných a indikačných obmedzeniach, možnosť prepojenia so SLAIS. Tlačivá - vyplnenie a evidencia tlačív pre pacienta, možnosť obojstranného automatického prenosu textov medzi kartou a tlačivom. Sociálna poisťovňa - zadávanie výkonov, mesačné zúčtovanie. Zdravotná poisťovňa - vykazovanie výkonov, mesačné zúčtovanie, hlásenia A2, A3, kontrola dávok, overenie poistného vzťahu, kapitácia, kakturácia, spoločná fakturácia viacerých ambulancií, možnosť nastavenia osobitnej ceny bodu pre jednotlivé výkony, fakturácia výkonov pre jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Pokladňa - zadávanie vlastných hotovostných výkonov, vytvorenie príjmových, pokladničných dokladov, súhrnný účtovný záznam, Prehľad účtovaných výkonov, pracovná zdravotná služba. Dispenzáre - zaradenie pacienta do dispenzára, vytvorenie dávok, prehľad dispenzarizovaných pacientov.Prehľady - prehľad návštev pacienta, prehľad predpísaných liekov pre pacienta / poisťovne, prehľad predpísaných zdravotných pomôcok pre pacienta / poisťovne, ročné výkazy pre UZIŠ, Indikátory kvality, Štatistika výkonov a diagnóz. Servisné činnosti - používateľské nastavenia programu. Pre ďalšie informácie o tomto, i ďalších našich produktoch nájdete nawebových stránkach www.promis.sk, prípadne nás neváhajte kontaktovať .

Prejsť na web dodávateľa
  • Cena: podľa objednávky
  • Lokalita : Košice

Dalšie produkty dodávateľa

KNIS - Komplexný nemocničný informačný systém

Riešenie pre komplexný nemocničný informačný systém je postavené na na báze Medicínskeho informačného systému PROMIS a Manažérskeho informačného systému MaNIS. Ďalšie systémy, ako napr. Ekonomický systém, Systém personálny a mzdový, Systém technicko-hospodársky, resp. ďalšie systémy sú dodávané v sp...

LOZIS - Lôžkový informačný systém

Prijímacia kancelária, lôžkové oddelenie, sklad liekov a liečiv.

MaNIS - Manažérsky informačný systém

Predstavuje vysokovýkonné OLAP riešenie, ktoré poskytuje nástroje na podporu ekonomického riadenia zdravotníckych zariadení.

SVALZIS - Informačný systém SVaLZ

RTG/USG/CT Evidencia pacientov. Požiadavky z oddelení a ambulancií, Skríbor, Nález, Odoslanie nálezu, Zdravotné poisťovne, Prehľady a štatistiky, Objednávanie pacientov. Mikrobiológia.

Kontakt

PROSOFT Košice, a.s.

Adresa
Letná 27, 040 01 Košice
E-mail
email
Web
http://www.prosoftke.sk
Telefón
+421905406220

Tato firma je ověřena systémem ReferenceHodnocení.cz.


Kontaktný formulár