Obchodné poradenstvo

Riešenie otázok pri založení obchodnej spoločnosti, zasadaní valného zhromaždenia, schvaľovaní účtovných závierok, vysporiadaní zisku a straty minulych období, vypracovaní vnútorných predpisov a smerníc.

Prejsť na web dodávateľa
  • Lokalita : Báhoň

Kontakt

BLUE FILE, spol. s r.o.

Adresa
Igram 199, 900 84 Báhoň
Web
http://www.bluefile.sk